- Takbande stjal for 3 millioner

Det er mange måter å gjøre innbrudd på. Fire kosovoalbanere skal ha spesialisert seg på å bruke takveien.