Soldater skriver avskjedsbrev

De fleste soldater skriver testamente og avskjedsbrev til ektefelle, barn og foreldre før de drar til Afghanistan. Brevene oppbevares i safe, og blir brent når soldatene vender hjem.