Kritisk til henleggelsen

Oddmund Hjartåkers advokat mener politiet ikke har etterforsket trusselsaken grundig nok.