Har løsningen

Statens vegvesen og Fjord 1 er blitt enige hvordan de skal løse problemet med de nye gassfergene som ikke passer til kaien.