Kutter omsorgsjobber, sparer ledelsen

Ledelsen for Åsane bydel foreslår å fjerne 20 stillinger i åpen omsorg. Alle disse stillingene gjelder omsorgsarbeidere. Lederstillingene skjermes.