Direkteval ingen veljarmagnet

Kommunane som gjennomførte direkte ordførarval, greidde ikkje å engasjere veljarane. Både i Selje og Samnanger var valdeltakinga godt under gjennomsnittet.