Høyre-folk tror ikke på bybanen

Blant Høyres bystyrekandidater er skepsisen til bybanen stor. Ingen av de ti kumulerte kandidatene tror på bybanen i overskuelig fremtid.