Mildt, men vått, vått og vått

Finn frem slagstøvler og sydvest. De neste dagene blir Vestlandet bombardert av lavtrykk.