Griseflaks med oppdrettslaks

Skipsreiar Karl Kvalheim håva inn ein gevinst på Pan Fish-aksjar på over fire millionar kroner dagar etter å ha vore aksjonær i to veker