Kan få flere hundre tusen i Giardia-erstatning

Byrådet bekrefter at Giardia-ofrene vil få erstatning. Erstatningspliktig etter produktansvarsloven, er konklusjonen fra kommuneadvokaten. For de med varige men kan erstatningene bli på flere hundre tusen. - Det kommer til å bli et fælt beløp for Bergen kommune. Det de først kom med - 200 kroner - var jo til å le seg skakk av, sier Britt Johannessen.