Trenger midlertidig ordning

Haukeland universitetssykehus er det eneste av de store sykehusene her i landet som ikke har en hensiktsmessig landingsplass like ved akuttmottaket.