Mot nytt gigantunderskudd

Bergen kommune kan gå mot et underskudd på nærmere 300 millioner også i år. Det fremgår av foreløpige tall for den økonomiske situasjonen i bydelene.