Fylkesmannen advarer byrådet

Det nye forventede underskuddet for Bergen kommune uroer fylkesmann Svein Alsaker. Det kan være aktuelt å kreve at kommunen kutter i planlagte investeringer i årene som kommer.