10.000 flere husstander må betale eiendomsskatt

10.000 flere husstander i Bergen må betale eiendomsskatt, og folk i sentrum får mer skatt i forslaget til endring av eiendomsskatt fra byrådet. Større rettferdighet, er begrunnelsen for endringen.