Folkehelse-millioner til Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fikk den største potten når Sosial- og helsedirektoratet i dag fordelte penger til folkehelsetiltak. Pengene går blant annet til Trivselshagen i Gloppen.