Kuttar meir enn 100 sjukehussenger

Lokalsjukehusa på Eid og i Lærdal blir sterkt reduserte. Over 100 sjukehussenger skal vekk. Kring 150 stillingar blir fjerna.