Ikkje sikker på at Anne skreiv lappen

På drapsofferet Anne Slåttens hybel fann politiets hovudvitne ein post-it lapp - skriven av nokon som let til å frykte for sitt liv. Politiet er ikkje sikre på at det er Anne Slåtten sjølv som har skrive meldinga.