Først nei, så ja

Bergen tingrett avviste behovet for bistandsadvokat da Åsane-drapet skulle for retten. Lagmannsretten kom til det motsatte.