800 omsorgsboliger sikres mot brann

Beboerne i 800 kommunale omsorgsboliger i Bergen skal sikres mot brann. Boligene får installert sprinkleranlegg som er knyttet til brannvesenets nødmeldingssentral.