Sosialistisk nostalgi

Krav om høyere lønn og bedre arbeidsforhold er byttet ut med ønsket om flere kremmere og mer gründerånd på det røde industristedet Odda, skriver leder for politikk og økonomiredaksjonen i BT, Einar Aarre.