Ingen fare for tørke

Selv om sommeren har vært relativ tørr, er det langt fra fare for vannsparing og tørke i Bergen.