Her er flere millionkrangler

Fleresifrede millionsøksmål er relativt sjeldne i Norge. Her er et knippe eksempler fra de to siste årene: