Vil gi Sogn og Fjordane særstilling

Fylkesmann Svein Alsaker oppfordrer til raushet overfor Sogn og Fjordane, dersom Vestlandet blir organisert som én region.