Slik bruker Hordaland pengene

Fylkeskommunen har et overskudd fra 2005 på 65,3 millioner kroner. Se hvordan pengene skal brukes.