Jobbet med radar, mistet barn

Datteren ble født med en svært alvorlig hjertefeil og døde knapt tre måneder gammel. faren radartekniker i marinen.