Fylket forbereder skoleløft

De neste fire årene skal Hordaland fylkeskommune investere 1,2 milliarder kroner i nye skolebygg.