82-åring rana i Luster

Bygdefolk i Gaupne er skaka, etter at ein 82 år gammal mann vart rana og kraftig forslått i sitt eige hus måndag.