Krev at Vik fengsel brukast

Aps justispolitiker Knut Storberget har stilt spørsmål til justisministeren om han vil sørge for at ledig kapasitet i Vik fengsel kan takast i bruk.