Turgruppe utløste skred

Seks skiløpere som var innesperret av et snøskred på nordsiden av Johannesberget i Gaular-fjellet måtte reddes ut med helikopter på grunn av skredfare.