Dataustyr blir gransket

Tirsdag ble viktig datautstyr fra «Rocknes» overlevert til eksperter fra Ibas AS, Kongsvingerfirmaet som er hyret inn for å analysere datautstyret.