Kraftig vekst i cruisetrafikken

Cruisetrafikken i norske havner ser ut til å øke med 10-15 prosent i år. Antallet skipsanløp holder seg forholdsvis stabilt, men hvert skip har stadig flere passasjerer om bord.