Løse takplater i tunnel

I Risnestunnelen på E16 henger det løse takplater ned fra taket. Trafikken dirigeres manuelt.