Ikke flere fritidsboliger

Første byggetrinn i et massivt fritidsboligprosjekt på Lindås er inntil videre stanset. Fylkesmannen ber departementet vurdere planene.