Hai angrep oppdrettsanlegg

Slakteklar regnbueørret fristet pigghå til gjentatte angrep.

Publisert Publisert

ANGREP: Pigghå gikk til angrep på nøtene der oppdrettsørret befant seg. Foto: Erling Svensen (illustrasjon)

  1. Leserne mener

Det var i forrige uke at pigghå ble observert inne i merden til Osland Havbruk ved Måren i Høyanger kommune.

Dykkere ble rekvirert for å kontrollere merdene.

– Pigghåen hadde ganske enkelt bitt hull i våre nøter, forteller samfunnskontakt Helge Østerbø ved Osland Havbruk.

Gjenfangstgarn ble satt ut, og mandag denne uken ble rømningsfisk oppdaget. Dermed måtte dykkerne ut i fjorden nok en gang.

– To nye hull ble oppdaget, og nå mener vi at vi har sikret nøtene så godt vi kan nå, sier Østerbø.

HAIBESØK: Det var på dette anlegget ved Måren i Høyanger kommune at pigghå tygget seg gjennom nøtene. Foto: Osland Havbruk

God matfisk

Så langt er over 40 regnbueørret fanget inn, kan samfunnskontakten fortelle.

– Det er ingen fare om noen fanger disse fiskene og spiser dem. Dette var slakteklar, god fisk, forsikrer Østerbø.

Han mener også at det ikke er noen fare for økologien i Sognefjorden, i og med at fisken er frisk og slakteklar.

Regnbueørret er en nordamerikansk art og svartelistet i norsk natur. Miljøbevegelsen frykter spredning fra oppdrettsanlegg kan føre til at regnbueørreten etablerer seg i vassdrag med vill fisk og at dette kan medføre negative konsekvenser for de naturlige fiskebestandene.

Sendte ut advarsel

Fiskeridirektoratet advarer nå oppdrettere i Sognefjorden om at det er en del pigghå i området.

Pigghå er nemlig stimfisk, og angriper gjerne samlet.

– Det skjer ikke så veldig ofte, men i enkelte tilfeller kommer stimer med pigghå som kan angripe, spesielt hvis det finnes død fisk som faller i bunnen av nøtene, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter ved Fiskeridirektoratets forvaltningsseksjon region Vest.

Pigghå er en haiart og kan bli opptil 1,6 meter lang og 9 kilo tung.

Lisæter forteller at det ikke er uvanlig å få inn en til to meldinger i året om slike hendelser der pigghå angriper merder på Vestlandet, og understreker at det er forbudt å fiske etter pigghå.

Direktoratet ønsker også at folk melder inn observasjoner og fangst av rømt regnbueørret til vaktsentralen på nummer 03415.

Publisert