- Gjør kjøpet på nytt

Leder for fylkeslandbruksstyret, Atle Mildestveit, utfordrer Kreditkassen og Loftås Utbygging til å rette opp i de feil som er blitt gjort overfor Koppen.