Oljesøl i Storetveitveien

Pass på: Det er olje i veibanen i Storetveitveien ved lyskrysset til Fantoft studentby.