Krever gransking av Sælevik-saken

I syv år hadde Geir Sælevik falske incest-anklager hengende over seg. Nå vil Torstein Dahle (RV) ha en offentlig gransking av politiets og påtalemyndighetens behandling av saken.