Kjempar for ferje mellom Stord og Bjoa

Opninga av Trekantsambandet førte til at fleire ferjesamband forsvann. Nokre privatpersonar arbeider no for gjenopning av ferja mellom Skjersholmane og Utbjoa.