Gløymer fiskeindustrien

Fiskeridepartementet har for str fokus på fiskeflåten, og gløymer industrien langs kysten, meiner Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Christen A. Mordal.