Hør torsken, hør torsken ...

Torsken brummer tilfreds og lavfrekvent når den nærmer seg klimaks i gytingen.