- Tallmagi gjør bybanen lønnsom

Tallene som bybanekontoret og Bergen kommune legger til grunn for sine beregninger av bybanebudsjettet, er vill gjetning.