12 ganger økning i festeavgiften

Beboerne på Renen i Bergen har fått en kolossal økning i tomtefesteavgiftene. De mener økningen er i strid med kontraktene.