Protest mot privathus i verna område

Siste kapittel er enno ikkje skrive i ein mangeårig strid i Tørvikbygd. Etter at ein grunneigar har fått klarsignal til å byggje kårhus i Berge Landskapsvernområdet, har debatten fått ny glød.