Ingen skoler nedlagt, ennå

Ingen av skolene i bydelen blir lagt ned fra høsten av. Bydelsdirektør Paal Fennell foreslo å legge ned Trengereid skole alt fra høsten, mens Tunes og Haugland skole er foreslått nedlagt fra neste høst.