Haukeland snur og anbefaler utlandet

Haukeland sykehus snur, og anbefaler overfor Rikstrygdeverket at Else Beate Rossnes får dekket operasjon i utlandet.