240.000 i bøter til tysk tråler

Politiet ila den tyske tråleren «Helgoland» bøter på til sammen 240.000 kroner for ulovlig fiske i norsk økonomisk sone utenfor Bergen.