For farlig for barn

Skolepatruljen vokter ikke lenger det trafikkfarlige overgangsfeltet til Damsgård skole. Veien er for farlig for barn.