Valdtok barnevakt - vann ikkje fram med anke

Anken til Gulating lagmannsrett resulterte i same straffa som Sunnfjord heradsrett tidlegare har utmålt for ein 26 år gammal mann.