- En ulykke for byen vår

Anne-Grete Strøm-Erichsen finner budsjettkuttet på byutvikling, og især byantikvaren, så dramatisk at hun har innkalt komité for miljø og byutvikling til ekstramøte.