Fant «sitt» tre - etter 33 år

Oi, oi så svært alt er blitt. Det er jo en hel skog, jo!